Dorești să cumperi un imobil, dar îți este frică să nu cazi în plasa escrocilor? Class Imobil îți prezintă câteva sfaturi profesioniste în aspectele juridice ale unei tranzacții imobiliare de vânzare-cumpărare.

1.Documentarea

O persoană informată este o persoană puternică indiferent de domeniul de activitate. Atunci când simți că ai nevoie de schimbări în viață, sau din cauza unor circumstanțe trebuie să faci schimbări, neapărat trebuie să fii informat pentru a evita situațiile excepționale, să nu cazi în plasa escrocilor. Analiza pieței imobiliare este primul pas pe care trebuie să-l parcurgi în cazul în care dorești să cumperi un imobil. Indiferent de nivelul de pregătire pe care îl aveți, recomandarea noastră este ca să apelați la un specialist imobiliar. Un manager imobiliar permanent este “înarmat” cu informații din domeniu: analiza pieței imobiliare ce presupune – prețuri, infrasctructură, locație sau calitatea imobilelor din oraș.

2.Verificarea actelor

Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare presupune în primul rând ca proprietarul bunului imobil să dețină toate actele în regulă: proprietarii să aibă înscris dreptul de proprietate în registrul bunurilor imobile, bunul imobil să nu includă vicii materiale sau juridice, cum ar fi sechestre, ipotecă, interdicții și cum aceste impedimente pot fi înlăturate.

3.Datorii comunale

Cumpărătorii de bunuri imobile ar trebui să solicite de la proprietari ca la biroul notarial unde are loc încheirea tranzacției de vânzare-cumpărare, să dispună de toate facturile pentru serviciile comunale de deservire a bunului imobil, achitate la zi. Ulterior, datele din aceste facturi urmează a fi verificate cu indicii contoarelor, la momentul transmiterii bunului imobil.

4.Transmiterea bunului imobil

După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, bunul imobil urmează a fi transmis de către vânzător către cumpărător în aceeași zi, sau la o dată convenită de comun acord de către părți, indicată în conținutul contractului.
Dacă bunul imobil urmează a fi transmis în stare mobilată, pentru a exclude oricare neclarități, încă la etapa transmiterii arvunei sau avansului urmează ca părțile să convină în scris asupra bunurilor care urmează să rămână în bunul imobil, indicându-le expres într-un act de inventariere.

Class Imobil – partenerul tău în tranzacții sigure!

Galerie Articol (1)

Distribuie